หน้าแรก

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”

(Human Potential Development for Increasing Effective Work)

 ในวันที่ 30 กันยายน 2559 - 2 ตุลาคม 2559

 ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟแอนสปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

S 22290434  S 4137129

S 2629638   S 22282251

S 2621469  S 2629634

S 2613593  S 2613633

S 2613635  S 22298631

S 2613634  S 8831140

S 2613632  S 8831143

  *****************************************

คลิกดูภาพกิจกรรม และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่